SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ zde 

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí do mateřské škole Plácky – Rybička se bude konat

ve středu 29. 6. 2022 od 16:00 hodin 

 

 

 

Zápis dětí – ukrajinských uprchlíků k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023

K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, vyhlášeného ve dnech 12. a 13. května 2022, nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve školských obvodech spádových mateřských škol. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu dne 22. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.

Зарахування дітей – українських біженців до закладів дошкільної освіти, створених м. Градець Кралове на 2022/2023 н.р.

Щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, створених містом Градець Кралове, яке буде проходити 12 та 13 травня 2022 року, то іноземці зі статусом перебування - тимчасовою візою з метою додаткового захисту відповідно до § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці ("біженці") з місцем проживання на прилеглих до дитячих садків територіях, не можуть подати таку заяву у ці дні.

Для іноземців - біженців дата реєстрації - 22 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2022-2023 

OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ