ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 

 Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy 

 dne  5. 6. 2020.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

 

ŠKOLSKÉ OBVODY-vyhláška

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 2020

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ PLOTIŠTĚ A MŠ PLÁCKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_

OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ