ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

SE KONÁ VE DNECH
  čtvrtek 14.5.2020 od 10.00 do 12.00 a od 12.30  do 17.00 hod.
 pátek 15.5.2020 od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 14.00 hod.

 

Zápis bude společný pro MŠ Plácky a MŠ Plotiště

 

Vážení rodiče,

 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy

můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a

předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-plotiste

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk

vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s

vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a

Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

 

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh

zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS BUDE SPUŠTĚN 15.4.2020

 
KRITÉRIA
Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 pro mateřské školy Hradce Králové
1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2020/2021 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku

 


 

ŠKOLSKÉ OBVODY-vyhláška.pdf (5291392)