ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 Seznam přijatých dětí do MŠ Plotiště a MŠ Plácky

seznam přjetí 2020-2021.pdf (716780)

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

 

ŠKOLSKÉ OBVODY-vyhláška

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ PLOTIŠTĚ A MŠ PLÁCKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_

OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ