Projekt 

RYBIČKA ZAHRADNÍK

O projektu

Naše mateřská škola získala dotaci přidělenou Odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Neinvestiční finanční podpora v částce 49000,- Kč byla určena výhradně k úhradě výdajů na realizaci projektu "Rybička zahradník"  v období od 1. 3. 2014 do 31. 10. 2014.

Celková výše předpokládaných uznatelných nákladu vynaložených na projekt činila  61250,-Kč.

Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet u dětí předškolního věku, prostřednictvím různých činností, kladný vztah k sobě, k prostředí a k přírodě.

Děti se učily poznávat přírodu a staraly se o rostliny.

 

Průběh realizace projektu

Abychom mohli realizovat náš záměr, bylo zapotřebí nakoupit nářadí, stavební materiál a rostliny.

Na počátku jsme si povídali o tom, co je obsahem a cílem projektu "Rybička zahradník" a z jakého důvodu vznikl. Protože naše mateřská škola je zaměřena na ekologii a všude kolem nás je krásná příroda, děti se staly její součástí a měly jedinečnou možnost přírodu vnímat  a pozorovat. Děti si vyzkoušely různorodé činnosti. Společně s rodiči jsme postavili vyvýšené záhonky pro pěstování různých plodin. Děti se aktivně podílely a pozorovaly růst rostlin od semínka po plod. Naučily se pečovat o rostliny, co potřebují k růstu, co jim škodí a jak je správně ošetřovat.

 

Závěr

Cíl, který jsme si na počátku stanovili, se nám splnil dle našeho očekávání. Nebyla to cesta lehká, ale protože jsme se stali součástí projektu a sami jsme se spolupodíleli, o to více si vážíme toho, co se nám podařilo. Rády bychom v tomto duchu pokračovali i v dalším období a přírodní zahradu nadále rozvíjeli.