AKTIVITY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 
  • ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

       -  poplatek 1600,- Kč na celý školní rok 

       - lektorka: pí. učitelka Kateřina Reinbergová

 

  • PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ NA VSTUP DO ZŠ ,,CHYTRÁ RYBIČKA"

       - každý den v době poledního klidu od 13:15 - 14:00 hod.

 

  •  ,,RYCHLÁ RYBIČKA"-POHYBOVÉ AKTIVITY

       - vytrvalostní běh podél řeky Labe - starší děti, dle vhodného počasí

       - sportovní hry

       - p.uč.Kateřina Arnoštová

        ,,MY JSME ZDRAVÉ RYBIČKY, MÁME RYCHLÉ NOŽIČKY"

 

  • ,,RYBIČKA ZAHRADNÍK"

        - děti se starají o záhonky, sejí, sází, sklízí a pomáhají při práci na zahradě

  • VÝTVARNÝ MINIATELIÉR -v MŠ PLOTIŠTĚ 

        - každé pondělí - p.uč.Iva Pleskačová