SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PLÁCKY SE USKUTEČNÍ 

V PONDĚLÍ 24.ČERVNA 2019 OD 16.00 HODIN

 V MATEŘSKÉ ŠKOLE PLÁCKY