PROJEKT

,,RYBIČKA POZNÁVÁ A CHRÁNÍ PŘÍRODU“

PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA PODPORY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MM HRADEC KRÁLOVÉ. DOTACE 49 000,-Kč BYLA URČENA VÝHRADNĚ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REALIZACI PROJEKTU.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: od 1.3.2017 do 30.9.2017

Cílem projektu ,,Rybička poznává a chrání přírodu" bylo vytvořit na zahradě MŠ tajemnou stezku se smyslovým chodníkem osázeným různými bylinkami a travinami, herními koutky, kde mohou děti využívat ke hrám různé přírodniny. Vedeme děti, aby se naučily vnímat přírodu všemi smysly, poznávaly její rozmanitost a rozvíjely svou tvořivost a fantazii při hře s přírodninami.

Průběh realizace projektu:

K realizaci projektu jsme přizvali zahradní architektku, která nám vypracovala studii hmatové stezky a přírodního bludiště. Díky tomu jsme získali konkrétní představu, co vše budeme potřebovat. Z dotace byl zakoupen především materiál - obrubníky, štěrk, rostliny i edukativní prvky. Do realizace se zapojila i většina rodičů, bez jejichž pomoci bychom nemohli uskutečnit náš projekt a ušetřit finanční prostředky za práci i materiál. Výsledek je opravdu báječný a naše děti baví pozorovat, jak se nová část zahrady mění a rozrůstá.