AKCE RYBIČEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

ZÁŘÍ

 
 •  3.-7.9.ADAPTACE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH  DĚTÍ - NEMOUŠKŮ
 •  5. 9.    PASOVÁNÍ NA RYBIČKU (NEMOUŠCI, KAPŘÍCI, ŠTIKY)
 • 11.9. SCHŮZKA RODIČŮ
 • 21.9. Divadlo ,,PŘÍBĚH KOČKY MICKY“
 • 26.9. Výlet do malšovického lesa

    

     ŘÍJEN

 

 •  4.10. Hrajeme si s bubínky - 2.třída
 • 16.10. Krtek a jeho kamarádi - výchovný program ekologického centra SEVER
 • 22.10. Divadlo ,,JEJDA STRAŠIDÝLKA“  10.45 hod.
 • 25.10. Zrakový screening
 • Logopedická depistáž
 • 25.10.  ,,Dýňobraní“ - společné vyrábění s rodiči od 15.00 hod.
 • 29.- 30.10. podzimní prázdniny
 • Strašidelný rej rybiček - dopoledne všechny děti
 •  ,,ŠKOLKA PLNÁ STRAŠIDEL“ – v  MŠ Plotiště
 • Plavání každou středu

 

    LISTOPAD

 •     Hrajeme si s bubínky
 •    22.11. Krtek a podzim - výchovný program ekologického centra SEVER
 •    30.11. Divadlo Kozlík ,,O LUCIÁŠKOVI “ ,  10.30 hod.
 •    Plavání každou středu

 

PROSINEC

 •  3.12. L.Heligerová ,,PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“ , 10.30 hod.  
 •  4.12.,,ČERTOVSKÁ ŠKOLKA“- návštěva Mikuláše a čertů
 • 11.12. ,,ADVENTNÍ NALADĚNÍ “ – přivítání adventního času, zdobení stromečku společně s rodiči 
 •  18.12. ,,UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA“- vánoční nadělování u rybiček
 • Plavání každou středu

 

 

LEDEN

 • Malování rybičkových triček – společně s rodiči
 •  Sněhulácký rej
 • Hrajeme si s bubínky
 • 9.1. Plavání
 • 28.1.-1.2. Lyžování se Soptíkem v Olešnici v Orlických horách

 

 

ÚNOR

 • 7.2. ,,JEJDA ,STRAŠIDÝLKA“ , 8.15 hod.
 • Jarní prázdniny 
 • 22.2.Kouzelník Jirka , 10.30 hod.
 • Karneval