PLATBA ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2019- 2020

 

Platba školného činí  500,- Kč měsíčně. Září - červen 500,- Kč, červenec a srpen 250,- Kč.

Prosíme rodiče, zadejte si trvalé příkazy.

Poplatek se platí právnímu subjektu Masarykově základní škole a Mateřské škole - Plotiště, P. Jilemnického 420.

Komerční banka č. účtu 27-1993470297/0100.

Variabilní symbol - rodné číslo dítěte.

Konstatní symbol - 300 - DŮLEŽITÉ, toto číslo identifikuje platbu mateřské školy.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

Poplatek má být zaplacen do 15. dne daného měsíce.

 

POPLATEK NEPLATÍ

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

Děti z rodin, které pobírají sociální dávky doložené patřičným dokladem.

 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Základní škola  Svobodné Dvory.

Ved. školní jídelny Adéla Bártová – kontakt  495 436 086

E-mail – . jidelna.zssdvory@seznam.cz 

Internet – www.strava.cz – výběr zařízení 3801.

Stravné se platí na účet ZŠ Svobodné Dvory.

Číslo účtu školy je 27-2031280227/0100 - komerční banka Hradec Králové.

Do přihlášky o stravování nezapomeňte vyplnit rodné číslo dítěte.

Stravné plaťte převodem z vašeho účtu na účet školy, případně vložte na přepážce v Komerční bance.

Jako variabilní symbol používejte RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE, pro lepší orientaci uveďte i jméno dítěte v informaci pro příjemce.

Je nutné zaplatit peníze včas, aby první den následujícího měsíce nebylo dítě bez oběda.

Částka je na Vašem rozhodnutí, ale dítě musí mít vždy na svém stravovacím kontě dostatek finančních prostředků.

Nebudou-li následující den peníze na kontě dítěte, bude automaticky odhlášeno, a to i v MŠ.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA

Na internetu je možné odhlašovat a přihlašovat obědy nejpozději do 11:00 hod. na den následující.

V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka nelze obědy přihlásit – počítač hlásí ,, nízký stav konta".

 

CENY OBĚDA V MŠ

Celý den 3 – 6 let za  38,- Kč.

Celý den 7 let za  43,- Kč.

 

PROVOZNÍ NÁKLADY

Za neodhlášený oběd se účtuje 22.00,- Kč.

Tato částka vám bude odečtena z účtu strávníka v případě, že si v době nepřítomnosti dítěte neodhlásíte obědy, nebo v případě, že si chcete nedotované obědy odebírat.

1 den nemoci zůstává běžná cena.