PLATBA ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2019- 2020

 

Platba školného činí  500,- Kč měsíčně. Září - červen 500,- Kč, červenec a srpen 250,- Kč.

Prosíme rodiče, zadejte si trvalé příkazy.

Poplatek se platí právnímu subjektu Masarykově základní škole a Mateřské škole - Plotiště, P. Jilemnického 420.

Komerční banka č. účtu 27-1993470297/0100.

Variabilní symbol - rodné číslo dítěte.

Konstatní symbol - 300 - DŮLEŽITÉ, toto číslo identifikuje platbu mateřské školy.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

Poplatek má být zaplacen do 15. dne daného měsíce.

 

POPLATEK NEPLATÍ

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 

Děti z rodin, které pobírají sociální dávky doložené patřičným dokladem.

PLATBA STRAVNÉHO A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Číslo účtu školy pro placení stravného123-1034320277/0100 v Komerční bance Hradec Králové

 

Informace pro strávníky

Vážení rodiče a strávníci,

věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům.

 1. Vyplňte, prosím, přihlášku ke stravování, kde nezapomeňte na libovolný variabilní symbol, který je nutný pro správné přiřazení platby.
 2. Stravné plaťte převodem z Vašeho účtu na účet školy, případně vložte osobně na přepážce v Komerční bance či na poště. Zcela výjimečně můžete zaplatit v hotovosti přímo v ŠJ Svobodné Dvory.
 3. Jako variabilní symbol při platbě používejte stejný symbol jako na přihlášce ke stravování, aby se platba správně přiřadila. Pro lepší orientaci uveďte i jméno dítěte v informaci pro příjemce, děkuji.
 4. Je nutné zaplatit peníze včas, aby první den následujícího měsíce nebylo dítě bez oběda. 
 5. Částka je na Vašem rozhodnutí, ale dítě musí mít VŽDY na svém stravovacím kontě dostatek finančních prostředků, aby se mohlo plynule stravovat. 
 6. Nebudou-li na kontě dítěte peníze, bude odhlášeno ze stravování, a to i v mateřské škole.

 

Ceny obědů od 1. 2. 2020
Cenové kategorie upravuje vyhláška č. 463/2011 Sb. podle věku dětí, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1. září  do 31. srpna.
 

Mateřská škola:

Celý den do 6 let 41 Kč  (přesnídávka 9 Kč, oběd 22 Kč,
 odpolední svačina 9 Kč,
pitný režim 1 Kč)
Celý den 7 let   46 Kč  (přesnídávka 10 Kč, oběd 27 Kč,
 odpolední svačina 9 Kč)

                               

   

Tato částka vám bude stržena z účtu strávníka v případě, že si v době nepřítomnosti dítěte ve škole neodhlásíte obědy (1. den nemoci zůstává běžná cena) nebo v případě, že si chcete nedotované obědy odebírat.

 

Důležité!

Podle školského zákona č. 561/2004 mají žáci MŠ a ZŠ nárok na stravování v době pobytu ve škole nebo ve školce.

Cena oběda se skládá z ceny za potraviny (vybírané stravné, které platí rodiče v plné výši) a z ostatních režijních nákladů (voda, elektřina, plyn, mzdy atd.) Ostatní režijní náklady platí škola, která dostává prostředky ze státního rozpočtu. Tyto náklady dosahují částky 22 Kč za 1 oběd podle spotřebovaných energií atd. Z toho vyplývá, že plná cena oběda v době nepřítomnosti dítěte ve škole nebo ve školce je běžné stravné + 22 Kč za 1 oběd na režijní náklady. V době nemoci dítěte se první den nepřítomnosti považuje za pobyt žáka ve škole či ve školce a rodiče mají možnost si tento oběd za běžnou cenu odebrat ve školce či ve škole. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte je nutné oběd odhlásit, protože jinak zůstane objednán, ale bude počítán za plnou cenu. V případě zájmu rodičů je možné si pro obědy za plnou cenu chodit. Doufáme, že pochopíte důležitost tohoto sdělení, protože jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání ze státního rozpočtu.


Odhlašování a změna stravy na internetu

Oběd je nutné odhlásit nejpozději do 11 hodin den předem (platí to i pro neděli), nejlépe přes internet, objednací box, telefonicky na telefonním čísle školní jídelny 495 436 086 – Adéla Bártová, mail: jidelna@zssvobodnedvory.cz.

Strava přes internet – www.strava.cz - výběr zařízení 3801
Na internetu je možné odhlašovat – přihlašovat obědy, zjistit stav konta a jídelní lístek. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka nelze obědy přihlašovat – počítač hlásí „nízký stav konta“ a přihlášení neprovede .

 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu: www.strava.cz
 2. Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 3. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
 4. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte číslo zařízení = 3801 a potvrďte. Tím jste přihlášeni do „své“ jídelny.
 5. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel Heslo. Nyní jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
 6. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek kliknutím do příslušného okénka. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 7. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.
 8. Doporučuji doplnit emailovou adresu pro zasílání informací. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz