PLATBA ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena od 1.9.2020 stanovena na 600,- Kč měsíčně.

Žádáme rodiče buď o jednorázovou platbu či zadání trvalého příkazu.

číslo účtu: 27-1993470297/0100

specifický symbol: 300 (důležité! toto číslo identifikuje platby naší MŠ )

zpráva pro příjemce: jméno vašeho dítěte   (důležité! identifikuje konkrétní platbu)

Od platby jsou osvobozeny:

1. Děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy.

2. Děti s odkladem školní docházky.

3. Děti z rodin, které pobírají sociální dávky doložené patřičným dokladem.

Poplatek musí být uhrazen do 15. dne aktuálního měsíce. Od poplatku jsou osvobozeny děti s povinnou předškolní docházkou. V době letních prázdnin je poplatek poloviční (červenec 300,- Kč, srpen 300,- Kč, je možné sloučit v jednu platbu) .

 

 

 

PLATBA STRAVNÉHO A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Číslo účtu školy pro placení stravného123-1034320277/0100 v Komerční bance Hradec Králové

 

Informace pro strávníky

Vážení rodiče a strávníci,

věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům.

 1. Vyplňte, prosím, přihlášku ke stravování, kde nezapomeňte na libovolný variabilní symbol, který je nutný pro správné přiřazení platby.

 2. Stravné plaťte převodem z Vašeho účtu na účet školy, případně vložte osobně na přepážce v Komerční bance či na poště. Zcela výjimečně můžete zaplatit v hotovosti přímo v ŠJ Svobodné Dvory.

 3. Jako variabilní symbol při platbě používejte stejný symbol jako na přihlášce ke stravování, aby se platba správně přiřadila. Pro lepší orientaci uveďte i jméno dítěte v informaci pro příjemce, děkuji.

 4.  Placení stravného je nutné provádět na následující měsíc do 25. dne v měsíci. V případě nedostatečné finanční rezervy, strava nebude přihlášena. Částka je na Vašem rozhodnutí, ale dítě musí mít VŽDY na svém stravovacím kontě dostatek finančních prostředků, aby se mohlo plynule stravovat. 

 5.    Nebudou-li na kontě dítěte peníze, bude odhlášeno ze stravování v mateřské škole.

 

Ceny obědů od 1. 9. 2023
Cenové kategorie upravuje vyhláška č. 463/2011 Sb. podle věku dětí, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1. září  do 31. srpna.

 

Mateřská škola

Strávníci MŠ do 6 let:  54,- Kč (10,- Kč přesnídávka, 30,- Kč oběd, 10,- Kč svačina, 4,- Kč pitný režim)

 

Strávníci MŠ 7let: 59,- Kč (11,- Kč svačinka, 33,- Kč oběd, 11,- Kč svačina, 4,- Kč pitný režim)

 

První den nepřítomnosti, např. první den nemoci, kdy nestihl strávník oběd odhlásit, má možnost si tento oběd za cenu potravin odebrat. Další dny je obědy povinen odhlásit, případně odebírat za cenu včetně režie. Z toho vyplývá, že plná cena oběda v době nepřítomnosti dítěte ve školce je běžné stravné + 31 Kč za jeden oběd na režijní náklady.

Tato částka vám bude stržena z účtu strávníka v případě, že si v době nepřítomnosti dítěte ve školce neodhlásíte obědy (1. den nemoci zůstává běžná cena) nebo v případě, že si chcete nedotované obědy odebírat.

 

Důležité!

Podle školského zákona č. 561/2004 mají žáci MŠ nárok na stravování v době pobytu ve školce.

Cena oběda se skládá z ceny za potraviny (vybírané stravné, které platí rodiče v plné výši) a z ostatních režijních nákladů (voda, elektřina, plyn, mzdy atd.) Ostatní režijní náklady platí škola, která dostává prostředky ze státního rozpočtu. Tyto náklady dosahují částky 31 Kč za 1 oběd podle spotřebovaných energií atd. V době nemoci dítěte se první den nepřítomnosti považuje za pobyt žáka ve školce a rodiče mají možnost si tento oběd za běžnou cenu odebrat ve školce. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte je nutné oběd odhlásit, protože jinak zůstane objednán, ale bude počítán za plnou cenu. V případě zájmu rodičů je možné si pro obědy za plnou cenu chodit. Doufáme, že pochopíte důležitost tohoto sdělení, protože jinak by se jednalo o neoprávněné čerpání ze státního rozpočtu.


 

Odhlašování a změna stravy na internetu

Oběd je nutné odhlásit nejpozději do 11 hodin den předem (platí to i pro neděli),

nejlépe přes internet, a telefonicky do pondělí ještě do 6,00 hodin

Na telefonním čísle školní jídelny 702 183 608 – Adéla Bártová, mail:jidelna@zssvobodnedvory.cz.

 


Strava přes internet – www.strava.cz - výběr zařízení 3801
Na internetu je možné odhlašovat – přihlašovat obědy, zjistit stav konta a jídelní lístek. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka nelze obědy přihlašovat – počítač hlásí „nízký stav konta“ a přihlášení neprovede .

 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu: www.strava.cz
 2. Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 3. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
 4. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte číslo zařízení = 3801 a potvrďte. Tím jste přihlášeni do „své“ jídelny.
 5. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel Heslo. Nyní jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
 6. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek kliknutím do příslušného okénka. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 7. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.
 8. Doporučuji doplnit emailovou adresu pro zasílání informací. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz