ORGANIZACE DNE

Pracoviště MŠ Plácky

Celodenní provoz je od 6:30 do 16:00 hodin.

Počet tříd: 2

Organizace dne:

  1. třída - ,,Nemoušci“ a ,,Kapři“ – mladší děti

 

6:30 – 9:30

spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

svačina (8:30 – 8:45), skupinové a individuální činnosti

9:30 – 11:30

pobyt venku

11:30 – 12:00

příprava na oběd, oběd

12:00 – 14:00

hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek (děti s nižší potřebou spánku průběžné vstávání a klidné hry)

14:10 – 16:00

vstávání, odpolední svačina, volné hry (převážně venku), rozchod dětí

 

2.třída - ,,Štiky“ a ,,Velryby“ - předškolní děti

 

6:30 – 9:45

spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

svačina (8:45 – 9:00), skupinové a individuální činnosti

  9:45 – 11:45

pobyt venku

11:45 – 12:15

příprava na oběd, oběd

12:15 – 13:00

hygiena, relaxace - poslech pohádky

13:00 – 14:00

klidné hry a klidové aktivity, puzzle, grafomotorika, práce s počítači, práce s knihami, didaktickými hračkami, Logicco Piccolo

14:10 – 16:00

odpolední svačina, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, dle počasí aktivity venku