KLOKANOVY ŠKOLKY

 
Projekt Klokanovy školky se zaměřuje na vzájemné učení pedagogů mateřských škol po celé České republice. Záměrem je vytvoření sítě mateřských škol, které budou centry setkávání a podpory sdílení zkušeností mezi pedagogy. Do první etapy se zapojilo 14 školek ze všech krajů, jednou z nich je také naše mateřská škola Plácky - Rybička.
 

Zúčastněné mateřské školy získají možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s používáním diagnosticko – intervenčních postupů a pomůcek, inspiraci do výuky, sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s metodickou pomůckou Klokanův kufr a Klokanovy kapsy i šanci pro vznik a ověření nových pracovních listů navržených přímo mateřskými školami. Vysokou přidanou hodnotou pro všechny přizvané mateřské školy je možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, Mgr. Jiřinou Bednářovou, autorkou řady metodických, diagnostických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.