CEPÍK - o projektu

Ve školním roce 2016/2017 se naše mateřská škola zapojila do projektu Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí. 

Projekt Cepík realizuje nezisková organizace Centrum podpory zdraví, o. s.. Ta v současnosti působí v Ústeckém, Pardubickém, a také Královéhradeckém kraji. Jedná se o autorský projekt, jehož tvůrcem je Ing. Lenka Plzáková.

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. Jedná se o projekt primární prevence se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací. Projekt se zaměřuje na tři oblasti: zdravá výživa, pitný režim, pohybové aktivity.

S dětmi je pracováno formou seriálových divadelních představení a pohybových aktivit s loutkou Cepíkem. V průběhu celého projektu jsou navíc pro děti připraveny pomůcky a materiály opět s tématikou zdravého životního stylu.

Hlavním cílem projektu je primární prevence se zaměřením na předcházení dětské obezity a s tím souvisejících následných nemocí v dětském věku. Děti ve věku

 3 - 7 let jsou nenásilnou formou seznámeny se základy zdravého životního stylu, a zároveň jsou u nich založeny správné postoje v oblasti stravování a pohybu.

 

Více informací naleznete zde: https://www.cepik.cz

zpráva o výživě MŠ Plácky.pdf (569749)